Anđeli

Zašto arkanđeo Mihael nema krila? I zašto smo mi različi, kako je to teološki pokazano ili ne potvrđeno, da mi kao ljudi zapravo nemamo krila i kad umreš ne postaješ jedan od njih, već samo njima sličan?

Poštovana!

Ne samo Mihael, nego i drugi anđeli, nemaju krila. Naša umjetnost i ikonografija njih prikazuju s krilima da simboliziraju njihovu službu kao Božji poslanici. Anđeli nemaju tijela i zato nemaju ni krila. To što ih umjetnost prikazuje s krilima više govori o teološkoj istini koliko su oni brzi i da lete kako bi obavljali Božja djela. Mi, kada umremo, nećemo postati anđeli, već KAO anđeli (Mt 22). Kada umremo, mi nećemo postati nešto što nismo, nego ćemo se usavršiti i preobraziti se. Nećemo izgubiti naše tijelo već se preobraziti, a anđeli nemaju tijela. Problem, kada je riječ o anđelima, za većinu ljudi je izvor znanja o anđelima a to je nažalost Hollywood a ne naša drevna teologija.

Btb

don Damir