Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Gospodin Isus Krist

U Evanđelju i u Novom Zavjetu općenito, često se za Isusa upotrebljava naziv Gospodin. Danas se svakoga oslovljava sa gospodin, pa bi želio znati kakvo je značenje ta riječ imala u ono vrijeme. Živko


Dragi Živko,

Katekizam Katoličke Crkve o tvome pitanju opširno govori u brojevima 446-451 koje ti šaljem u prilogu.

BTB,

Don Damir

Gospodin

446 U grčkom prijevodu knjigâ Starog zavjeta, neizrecivo ime kojim se Bog objavio Mojsiju,[57] JHVH, prevedeno je "Kyrios" ["Gospodin"]. Od tada Gospodin postaje najobičajnije ime za naznaku samog božanstva Boga Izraelova. Novi zavjet u tom jakom smislu upotrebljava naziv "Gospodin" za Oca, ali, i to je novina, također za Isusa priznajući time i njega samoga Bogom.[58] 

447 Sam Isus, na prikriven način, pridaje sebi taj naslov raspravljajući s farizejima o smislu Psalma 110,[59]ali i na izričit način obraćajući se svojim Apostolima.[60] Tijekom javnog života njegova djela kojima vlada nad prirodom, bolestima, demonima, smrću i grijehom očitovala su njegovo božansko vrhovništvo. 

448 Veoma se često u evanđeljima neke osobe obraćaju Isusu oslovljavajući ga "Gospodine". Taj naziv izražava poštovanje i pouzdanje onih koji se približuju Isusu očekujući od njega pomoć i izlječenje.[61] Izgovoren na poticaj Duha Svetoga izražava priznavanje Isusova božanskog otajstva.[62] U susretu s uskrsnulim Isusom postaje izraz klanjanja: "Gospodin moj i Bog moj!" (Iv20,28), poprimajući tada oznaku ljubavi i odanosti, što će ostati svojstveno kršćanskoj predaji: "Gospodin je!" (Iv 21,7). 

449 Pridajući Isusu božanski naslov "Gospodin", prve ispovijesti crkvene vjere već od početka[63]tvrde da moć, čast i slava vlastite Bogu Ocu pristaju i Isusu,[64]jer je on "božanske naravi" (Fil 2,6), te da je Otac to gospodstvo Isusovo očitovao uskrisivši ga od mrtvih i uzvisivši ga u svoju slavu.[65] 

450 Već od početka kršćanske povijesti, tvrdnja da je Isus gospodar nad svijetom i nad poviješću[66]uključuje i priznanje da čovjek ne smije vlastitu osobnu slobodu apsolutno podvrći nikakvoj zemaljskoj sili, nego samo Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu: Car nije "Gospodin".[67]"Crkva vjeruje (...) da u svom Gospodinu i Učitelju nalazi ključ, središte i cilj svekolike ljudske povijesti".[68] 

451 Kršćanska je molitva obilježena naslovom "Gospodin", bilo kad je riječ o pozivu na molitvu: "Gospodin s vama", bilo o zaključku: "Po Gospodinu našem Isusu Kristu", ili pak o pokliku punom pouzdanja i nade: "Maran atha" ("Gospodin dolazi!"), ili "Marana tha" ("Gospodine, dođi!") (1 Kor 16,22), "Amen, dođi, Gospodine Isuse!" (Otk 22,20). 


[58] Usp. 1 Kor 2,8. 
[59] Usp. Mt 22,41-46; usp. i Dj 2,34-36; Heb 1,13. 
[60] Usp. Iv 13,13. 
[61] Usp. Mt 8,2; 14,30; 15,22; i dr. 
[62] Usp. Lk 1,43; 2,11. 
[63] Usp. Dj 2,34-36. 
[64] Usp. Rim 9,5; Tit 2,13; Otk 5,13. 
[65] Usp. Rim 10,9; 1 Kor 12,3; Fil 2,9-11. 
[66] Usp. Otk 11,15. 
[67] Usp. Mk 12,17; Dj 5,29. 
[68] Usp. II. VATIKANSKI SABOR, Gaudium et spes, 10; usp. 45.Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh