Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Bungee jumping

Poštovani,
s obzirom da spada u ekstremne sportove zanima me da li je bungee jumping grijeh? Srdačno zahvaljujem!Poštovani,

Ne postoji dokument koje se izričito bavi ovom tematikom. Glavna tema Crkvenog nauka uvijek je odnos čovjeka s Bogom i vezano na to čovjekovo spasenje, a onda obzirom na ovo promatramo sve ostale ljudske djelatnosti. Tako da i ja na ovo pitanje mogu odgovoriti jedino u odnosu na taj kriterij. Katekizam katoličke Crkve daje neke smjernice glede ove teme:

Život i tjelesno zdravlje dragocjeni su Božji darovi. Treba ih razumno njegovati, obazirući se na potrebe drugih i na opće dobro. (KKC 2288)

Krepost umjerenosti raspolaže čovjeka da izbjegava svakovrsno pretjeravanje, zloporabu jela, alkohola, duhana i lijekova. Oni koji u stanju pijanstva ili zbog neumjerena uživanja u brzini ugrožavaju tuđu i vlastitu sigurnost na cestama, na moru ili u zraku, postaju teško odgovorni. (KKC 2290)

U svijetlu ova dva članka treba razmotriti i moralnost bungee jumpinga. Moja je prosudba da je bungee jumping ipak "...neumjereno uživanje u brzini" te na taj način osoba "...ugrožava ...vlastitu sigurnost ...u zraku", te "postaje teško odgovorna."

Btb,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh