Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Otajstvo Presvetog Trojstva

Nije mi baš jasno da li su Isus i Duh Sveti postojali od uvijek ako u Vjerovanju piše samo za Oca da je Stvoritelj neba i zemlje. Da li je Isus već i prije postojao duhovno? Ako je Isus poslao Duha Svetoga, zar on do tada nije bio ovdje?Poštovani,

U Knjizi Postanka čitamo o Bogu koji stvara svojom riječju i čiji duh lebdi nad vodama (usp. Post 1,3). I dalje u Starom Zavjetu spominje se da su „riječju Gospodnjom nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova” (Ps 33,6). Kasnije se ta “riječ” naziva Mudrošću i opisuje se kao osoba, a govori se i o njenome duhu (usp. Izr 7 i 8). No, tek novozavjetna objava otkriva nam potpunije otajstvo Presvetoga Trojstva, odnosno da su ta “riječ” i taj “duh” zapravo “Riječ” i “Duh”, da su to druga i treća božanska osoba.

Katekizam također govori o stvaranju kao djelu presvetoga Trojstva:

291 "U početku bijaše Riječ (...) i Riječ bijaše Bog. (...) Sve postade po
njoj i bez nje ne postade ništa" (Iv 1,1-3). Novi zavjet otkriva da je Bog
sve stvorio po vječnoj Riječi, svojem ljubljenom Sinu. U njemu je "sve
stvoreno na nebesima i na zemlji (...) sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu" (Kol 1,16-17). Vjera Crkve isto tako potvrđuje stvaralačko djelo Duha Svetoga: on je "životvorac", "Duh Tvorac", "riznica dobara".

292 Nagoviješten u Starom zavjetu, a objavljen u Novom savezu, stvaralački čin Sina i Duha, nerazdvojivo jedinstven s Očevim, jasno se priznaje pravilom vjere Crkve: "Postoji samo jedan Bog (...): Otac, koji je Bog, Stvoritelj, Začetnik, Sređivač. On je sve načinio sam od sebe, to jest
svojom Riječju i svojom Mudrošću", "po Sinu i Duhu" koji su kao "njegove
ruke". Stvaranje je zajedničko djelo Svete Trojice.

Druga božanska osoba je pak u “punini vremena” (Gal 4,4) postala čovjekom, rođenim od djevice Marije, a sveti je Josip djetetu po anđeoskoj objavi nadjenuo ime “Isus” (usp. Mt 1,21). Dakle, vječni je Sin Božji u vremenu postao i sinom Marijinim tada mu je dano ime “Isus”.

Što se tiče označavanja Oca kao «Stvoritelja», treba krenuti od toga da je svo djelovanje «prema vani» zajedničko svim osobama Presvetoga Trojstva. Tako je i svo djelo stvaranja zajedničko djelo Oca i Sina i Duha Svetoga. No, neka se svojstva i djelovanja, koja su zajednička svim trima božanskim osobama, pripisuju ili pridijevaju jednoj osobi kao da su njezino osobno svojstvo. Drugim riječima, pripisivanje se sastoji u tome da neko svojstvo ili djelovanje (koje po sebi pripada Trojici) pripisujemo jednoj božanskoj osobi kao da je to njezino osobno svojstvo, kako bismo time bolje istakli specifičnost njezina djelovanja. Tako se Ocu pripisuje stvarateljska moć, uskrisenje Isusa, providnost...; Sinu se pripisuju otkupljenje, mudrost (Logos), upravljanje Crkvom (Glava)...; Duhu se pripisuju posvećenje, ljubav, karizme, jedinstvo...

Što se tiče slanja Duha Svetoga, poslanje božanske osobe znači da je ona na nov način prisutna u svijetu i na nov način u njemu djeluje, a ne da tek poslanjem počinje bilo kakva prisutnost i djelovanje te božanske osobe. Tako je i Duh Sveti itekako bio prisutan i djelovao u svijetu i prije Pedesetnice (o čemu možemo puno čitati u Starom Zavjetu), ali je od tada prisutan i djeluje na nov način.

Btb,
don Damir
Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh