Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Je li žena kod sv. Pavla podređena?

Don Damire,
zbog čega apostol Pavao u svojim poslanicama često "umanjuje" ulogu žena, npr. u Prvoj poslanici Timoteju: "Žena neka uči u skrovitosti sa svom podložnosti! Ne dopuštam ženi da poučava niti da gospodari mužem, štoviše neka bude u skrovitosti. Jer najprije je bio stvoren Adam, zatim Eva. I nije bio zaveden Adam, nego je žena, pošto je zavedena, upala u grijeh.". Iako sam sigurna da nas Bog jednako ljubi, ipak me rastužuje što Pavao stavlja žene u podređeni položaj.Poštovana,

Vaše pitanje u sebi sadrži neke pogrešne pretpostavke i traži da stvari stavimo u kontekst. Prvo, Sveto pismo je nadahnuto Duhom Svetim na način da su pisci napisali sve ono i samo ono što je Bog htio da bude napisano. Nadalje, u Novom Zavjetu, koji nam donosi puninu objave, nema nekih osobnih mišljenja apostola koja bi bila u suprotnosti s naukom vjere. Dapače, apostoli su kao osobni svjedoci Isusa Krista i temelji Crkve oni koji nas uče vjeru i prema kojima se mi moramo ravnati, a ne da mi njih ispravljamo.

Nažalost, mi vjernici koji danas živimo uronjeni smo u jedan svjetovni mentalitet koji je stran vjeri. Dapače, on je toliko prisutan i tako suptilno utječe na naš način razmišljanja da često nismo ni svjesni tog utjecaja i njegovog nekršćanskog karaktera. Jednostavno, rodili smo se u takvom svijetu i drugi ne poznamo, pa nam je mnogo toga normalno, što inače nije normalno.

Kada čovjek izgubi pamćenje, u velikom je problemu. Nije svjestan svoje prošlosti, pa ni svoju sadašnjost ne može razumjeti, a još manje planirati budućnost. Nažalost, takvo je današnje društvo: kao da je izgubilo kolektivno pamćenje pa se ne sjeća što je bilo prije seksualne revolucije šezdesetih godina prošloga stoljeća.
 
A što je to bilo već tisućama godina i što je dio nepromjenjivog nauka Crkve, čvrsto utemeljenog na Svetom pismu, podsjeća nas papa Pio IX. u enciklici Casti Connubii:

«Potrebno je da u takvoj obiteljskoj zajednici, učvršćenoj tom vezom ljubavi, cvate red ljubavi, kako ga naziva Augustin. Ovaj pak red obuhvaća i prvenstvo muža nad ženom i djecom, kao i spremnu i dragovoljnu podložnost i poslušnost žene, koju Apostol proporučuje ovim riječima: "Žene podložne budite svojim muževima kao Gospodinu; jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve" (Ef 5,22sl).

Ta pak poslušnost ne niječe niti dokida slobodu koja punim pravom pripada ženi zbog dostojanstva ljudske osobe, zbog najodličnijih službi žene, majke i družbenice; niti se zahtijeva da se ona pokorava svim prohtjevima muža, koji možda nisu u potpunom skladu s razumom ili sa dostojanstvom supruge; nit se konačno tvrdi da se supruga izjednačava s osobama koje se u pravu nazivaju maloljetne, kojima se ne običava dozvoljavati slobodno vršenje njihovih prava zbog nedostatka zrelog prosuđivanja ili zbog neiskustva u ljudskim stvarima.

Nego (spomenuta poslušnost) sprječava onu pretjeranu slobodu koja se ne brine za dobro obitelji; ona zabranjuje da se u obiteljskom tijelu srce odvaja od glave, budući da je to od najveće štete za čitavo tijelo i povezano je s prijetećom opasnošću propasti. Naime, ako je muž glava, žena je srce; i kao što on ima prvenstvo upravljanja, ona si može i mora kao vlastito sebi prisvajati prvenstvo ljubavi.

Što se tiče stupnja i načina kako će supruga biti poslušna svom mužu, može biti različito, prema različitim okolnostima osoba, mjesta i vremena; štoviše, ako muž ne ispuni svoju dužnost, žena ga mora zamijeniti u upravljanju obitelji. Nikada pak i nikome nije dopušteno izokretati ili dirati sam sustav obitelji i njezin posebni zakon koji je Bog postavio i potvrdio. [Ovdje se navode riječi Leona XIII.: "Muž je glava obitelji... a ljubav neka bude trajna ravnateljica te službe"]... «

Današnjem čovjeku, pa i slabije upućenom vjerniku, bombardiranom od strane svjetovnih medija, ovo se može činiti kao neka vrsta nepravedne diskriminacije, no to naprosto nije slučaj. Radi se samo o naravi stvari, da je žena ta koja ima prvenstvenu ulogu u rađanju i odgoju djece i stvaranju topline doma, dok je muž prvenstveni skrbnik, zaštitnik i vođa obitelji. Uostalom, princip autoriteta je nešto bez čega ne bi mogle funkcionirati ni Crkva, ni država, ni sportski klubovi, ni javne ustanove – ništa. Je li onda razumno zaključiti da je obitelj jedina iznimka, jedina zajednica kojoj služba autoriteta ne treba? Upravo suprotno, obiteljski autoritet je primarno sudjelovanje u autoritetu Boga Oca, a svi ostali autoriteti imaju uzor u njemu. Zato i Petrova nasljednika nazivamo «papa», što znači «tata», a općenito svećenike nazivamo «duhovnim ocima».

Činjenice o tome kamo nas je dovela seksualna revolucija, koja počinje od odbacivanja obiteljskog autoriteta, dovoljno govore za sebe: u zapadnom svijetu razvodi se svaki treći (skoro svaki drugi) brak; u brak se sve manje i ulazi; sve je više izvanbračne djece koja su lišena skladnog obiteljskog ozračja i odgoja, pobačaja je nebrojeno, blud je zakonski priznat stil života, a natalitet je tako nizak da će za pedeset godina čitave nacije biti na pragu izumiranja... S druge strane, patrijarhalno ustrojeni narodi množe se i napučuju zemlju i sebi je podlažu, kao što je Bog i naložio (usp. Post 1,28).

Ništa od navedenoga, dakako, ne daje mužu pravo da na bilo koji način tlači suprugu ili zloupotrebljava autoritet za svoju korist. Dapače, Sveto pismo jasno kaže što je mužu činiti s tim autoritetom: ljubiti svoju ženu i služiti njenom dobru i dobru cijele obitelji sve do smrti, poput samog Gospodina (vidi Ef 5,25). Također, supruga je ona kojoj Bog daje dar savjeta, kojega muž mora s najvećim poštovanjem prihvaćati. Na koncu, Sveto pismo najavljuje i kaznu mužu koji bi zloupotrebljavao autoritet u 1 Pt 3,7: takvome molitve neće biti uslišane. Drugim riječima, Bog ne sluša onoga tko ne sluša svoju ženu. Na koncu, sveti Pavao je podložnost žene mužu stavio u jasan kontekst: «Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!» (Ef 5,21).

Također, sve ovo ne znači da žena ne može ostvariti i zahtjevniju karijeru. Međutim, Istraživanja pokazuju da velika većina žena (iz sve tri skupine: onih koje rade puno radno vrijeme, koje rade djelomično radno vrijeme i koje su kod kuće) ne želi posao s punim radnim vremenom, što znači da i same u sebi prepoznaju prirodnu sklonost tome da se više posvete obitelji.
 
Za današnje vrijeme ovo je kompleksna tema koja se više ne razumije sama po sebi, nego traži mnogo objašnjavanja. Nadam se da ti je navedeno ipak malo razjasnilo stvari.
   
Neka ti Marija, ponizna «službenica Gospodnja» (Lk 1,38), koja je bila uzorna žena Josipu, glavaru Svete Obitelji, izmoli da ove stvari možeš shvatiti, prihvatiti i živjeti.

Btb,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh