Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Duh Sveti

Hvaljen Isus i Marija! Pročitao sam da su proroci u Starom zavjetu mogli imati dvostranu komunikaciju s Bogom, odnosno da su prepoznavali Božji glas jer su bili ispunjeni Kristovim duhom. Zanima me tko je zapravo Duh Sveti? Pročitao sam da je On ljubav Oca i Sina? Je li On možda Duh koji je bio u Isusu? BVB, Tomislav


Uvijeke!

Duh Sveti je neizmjerni Bog, pa tako se o njemu također može neizmjerno i pisati. Međutim, pokušat ću ti ipak sažeto odgovoriti, a ne promašiti bitno.

Dakle, na prvom mjestu Duh Sveti je jedna od tri božanske osobe, zajedno s Ocem i Sinom jedan Bog. Dakle, sve ono što kažemo o Bogu, kažemo ujedno i o Duhu Svetome. Gledajući odnose unutar Presvetoga Trojstva, teolozi će reći kako Duh Sveti izlazi od Oca i Sina (za razliku od Sina koji se rađa od Oca i za razliku od Oca koji je počelo bez počela).

Svo djelovanje Presvetoga Trojstva «prema vani», dakle prema stvorenju, jest zajedničko svim božanskim osobama. Stoga je Duh Sveti zajedno s Ocem i Sinom Stvoritelj, Otkupitelj i Posvetitelj.

Međutim, teologija, na temelju Svetoga pisma, ipak poznaje posebna pripisivanja pojedinih svojstava svakoj božanskoj osobi. Tako se Duhu Svetome posebno pripisuje djelo posvećivanja.

U tom smislu u Starome Zavjetu Duh Sveti posebno posvećuje određene odabranike – suce i kraljeve, svećenike i proroke. Pomazanje uljem pritom postaje znak pomazanja samim Duhom Božjim. Milošću tog pomazanja, primjerice, Mojsije razgovara s Bogom «lice u lice» i u Božje ime daje Izraelu Zakon. Samson tako izbavlja Izraela od Filistejaca nevjerojatnom snagom; David kraljuje u Božje ime i psalmima proročki navješćuje Mesiju koji ima doći stoljećima kasnije; Ilija na Karmelu zaziva oganj s neba; svećenici mogu nositi Kovčeg saveza i prinositi žrtve, što je za druge smrtonosno; proroci donose Božje riječi i čine znamenja...

Stari Zavjet također sadrži proroštva o Mesiji – Pomazaniku koji ima doći. Na tom će Mesiji Duh Gospodnji sići u punini i ostati trajno, za razliku od drugih pomazanika.

Taj je Mesija, grčki «Krist», Isus iz Nazareta. On je začet po Duhu Svetom, ne po ljudskoj snazi rađanja. Već po tome se vidi da je on sav «odozgor». Na njegovu krštenju očituje se ta punina Duha simbolom goluba koji silazi na njega. Stoga na početku svoje javne službe on naviješta, navodeći proroka Izaiju: «Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza... ovo se Pismo upravo ispunilo u vašim ušima».

Isus je potpuni Mesija – Pomazanik, on je i svećenik Novoga Saveza (o čemu posebno govori Poslanica Hebrejima) i kralj Izraela (čije kraljevstvo «nije od ovoga svijeta», kako sam kaže Pilatu) i savršeni prorok - ujedno i donositelj punine Božje poruke i ta sama poruka.

Duh Sveti vodi Isusa u pustinju, navodi ga da liječi i oslobađa od demona, u Duhu Svetome Isus kliče Ocu, u tom Duhu prinosi žrtvu križa – to je u punom smislu Isusov Duh. Ovdje se nadopunja starozavjetna poruka u kojem Duha Svetoga upoznajemo prvenstveno kao Duha Božjega, odnosno Očeva.

Nakon muke, smrti i uskrsnuća u Duhu Svetome, Isus obećava poslati učenicima Duha Svetoga od Oca, a onda uzlazi na nebo. Na Pedesetnicu, blagdan prvina i blagdan davanja Zakona, Duh silazi na učenike okupljene u molitvi kao Novi Zakon, koji se upisuje u srca ljudi i koji čini sabrane učenike Bogu prvinom.

Djela apostolska na poseban način opisuju djelovanje toga Duha u Crkvi. Apostoli, do sada zatvoreni u strahu pred Židovima, zahvaćeni Duhom hrabro izlaze i naviještaju evanđelje. Prosvijetljeni, oni tumače starozavjetna otajstva na dosada neviđen način. Čine znamenja i čudesa, doživljavaju vizije, spremni su na nasljedovanje Krista do mučeništva... Duh Sveti nadahnjuje odluke crkvenog sabora u Jeruzalemu. Cijela prva Crkva u tom Duhu živi kao «jedno srce i jedna duša».   

Pavao u svojim poslanicama također često spominje djelovanje Duha. Navodi njegove plodove: ljubav, radost, mir, dobrotu, blagost, uzdržljivost... Spominje i njegovu ulogu u molitvi, kako se on neizrecivim uzdasima zauzima za nas. Po njemu je ljubav Božja razlivena u srcima našim. Također Duhu Svetome pripisuje i karizme – posebne darove koje Duh daje vjernicima radi izgradnje Crkve: molitvu u jezicima, dar proroštva, dar ozdravljanja, upravljanja...

Sveti Ivan će još reći da je Duh Sveti Duh Istine (a sam Isus je Istina), on nas uvodi u svu istinu, on nam doziva u pamet Kristove riječi, on je Branitelj koji nam objavljuje što je grijeh, sud i pravednost... U krštenju nas Duh Sveti nanovo rađa, čini svojim hramom, udovima otajstvenoga tijela Kristova i članovima Božjeg naroda. Duh Sveti je poput vjetra – neuhvatljiv, nevidljiv, ali ga prepoznajemo po njegovim učincima.

Također nam Sveto pismo donosi simbole, kojima se opisuje Duh Sveti: on je živa voda, plamen, svjetlost, oblak...

Teolozi su kasnije kroz povijest razrađivali teologiju Presvetog Trojstva, pa tak i Duha Svetoga – «pneumatologiju». Osobito se u tome istaknuo sveti Augustin. On je također istaknuo da je Duh Sveti vez ljubavi između Oca i Sina. Duh Sveti, naime, već u svome imenu sadržava ono što je zajedničko Ocu i Sinu.  

Nadam se da sam ti dao naslutiti tko je Duh Sveti, a za daljnje proučavanje preporučam ti Sveto pismo, Katekizam i knjige «Hvalospjev Duha» i «Otajstvo Duhova» o. Raniera Cantalamesse, papinskog propovjednika.

Btb,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh