Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Slobodna volja i/ili sudbina?

Ako Bog zna što ćemo odlučiti - onda direktno zna niz svih naših odluka u životu, a time i jesmo li završili u paklu ili raju.

Ako to Bog zna čim smo se rodili - od trenutka našeg postojanja - to znanje onda negdje postoji i ono je zacrtano - što znači da naša odluka zapravo nije odluka, nego je riječ o sudbini.

Znamo da je Marija odvijeka predodređena da bude Djevica koja je rodila Sina Spasitelja - pitanje je onda – ako ju je Bog predodredio - gdje je onda tu Njena slobodna volja? Juda je sam odlučio da će izdati Isusa – ali Isus je to i nagovijestio prije Judine izdaje - što znači da je neki čovjek bio predodređen da izda Isusa i nije imao slobodnu volju - nije mogao učiniti suprotan izbor.

Dakle, što Bog zna o našim odlukama, jesu li samo neke naše odluke unaprijed donešene ili sve?

Pozdrav, Antonio


Hvaljen Isus i Marija!

Slobodna je volja čovjeka veliko otajstvo, a isto tako i Božja svemoć i sveznanje, kao i način na koji ih Bog međusobno usklađuje.

Međutim, o nekim aspektima tih otajstava Objava nam ipak jasno govori, tako da uz te istine možemo pristati jedinstvenom sigurnošću vjere.
 
Pogledajmo što će nam o tome reći slijedeći biblijski tekstovi.

»Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. 16Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslušaš ljubeći Jahvu, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. 17Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, 18ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti; nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. 19Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, 20ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim: Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati.«
PnZ 30,15-21

Iz ovoga je sasvim jasno da Bog poziva čovjeka na slobodu. Bogu nikako nije svejedno što će čovjek izabrati, stoga on poručuje po Mojsiju: «Život, dakle, biraj». Međutim, to je samo poticaj, a nikako prisila.

“Ne reci: »Od Boga je grijeh moj«,
jer što on mrzi, nikad ne čini.
12I ne reci: »On me zavede«,
jer njemu grešnici ne trebaju.
13Gospod mrzi svaku gnusobu,
a mrzi je i svaki onaj tko se njega boji.
14On je sam u početku stvorio čovjeka
i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj.
15Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi,
u tvojoj je moći da budeš vjeran.
16On je preda te stavio vatru i vodu:
za čim hoćeš pruži ruku svoju.
17Pred čovjekom je i život i smrt:
što on više voli, to će mu se dati.
18Jer velika je mudrost u Gospoda,
on je svemoćan i vidi sve.
19Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje,
Gospod zna svako djelo čovječje.
20Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik
niti dao dopuštenje za grijeh.”
Sir 15,11-20

Mudri Sirah ovdje je još izravniji od prvog teksta iz Ponovljenog Zakona. Osim ljudske slobode, ovdje nedvosmisleno potvrđuje i Božju svemoć i sveznanje. O tom sveznanju govore još brojna biblijska mjesta, kao npr. Ps 147,5; 1 Iv 3,20; Iz 40,28; Jer 1,5; Rim 11,33-35; Heb 4,13; Jer 29,11...

»Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao što kvočka okuplja piliće pod krila, i ne htjedoste. Mt 23,37

Iz ovog evanđeoskog retka vidi se da Bog ponekad nailazi na odbijanje čovjeka. Drugim riječima, Bog “hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine” (Tit 2,4), ali neki ljudi to odbijaju.

Dakle, čovjek je uistinu slobodan. Međutim, Bog u svome sveznanju zna što će čovjek slobodno odlučivati u svome životu i prema tome “uklapa” pojedinog čovjeka u plan svoje providnosti, kojim vodi cijeli svemir i cijelu povijest prema konačnoj svrsi. Pritom Bog svakome daje milost potrebnu za spasenje, a zlo nikada ne želi, već ga samo dopušta.

O tome govori i Katekizam Katoličke Crkve u broju 600:
 “Bogu su svi časovi vremena prisutni u svojoj aktualnosti. On dakle  zasniva svoj vječni naum "predodređenja" uključujući u nj slobodni odgovor svakog čovjeka svojoj milosti: "Rote se, uistinu, u ovome gradu na svetog Slugu tvoga Isusa, kog pomaza, rote se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude" (Dj 4,27-28). Bog je dopustio čine proizašle iz njihove zaslijepljenosti da bi izvršio svoj naum spasenja.”

Imajući na umu sve navedeno, možda se najjednostavnije na tvoje pitanje može odgovoriti ovako:

Ne izdaje Juda Isusa jer je tako pisano, nego je tako pisano jer je Bog znao da će Juda izdati Isusa. Isto je s Petrom, Marijom…

Božje znanje («predodređenje») nije uzrok našeg djelovanja (kao što bi slijedilo iz tvog pitanja), nego je uzrok naša slobodna volja. Bog samo gradi s materijalom koji mu mi nudimo.

Nadam se da sam uspio pomoći u razrješavanju tvojih nedoumica.

Btb,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh