Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Grijeh prvih ljudi

Da li prvi grijeh, grijeh Adama i Eve bio bludnost, samo što je to prikazano kroz simbol jabuke? Iva


Poštovana,

zahvaljujem na pitanju. Mnogi ljudi, kao i vi, misle da se radilo o jabuci. U knjizi Postanka nigdje se ne navodi jabuka, smokva ili neko drugo voće. Spominje se samo riječ „plod“. Katekizam Katoličke crkve o prvome grijehu navodi slijedeće:

ISKUŠENJE SLOBODE

396 Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i postavio ga u svoje prijateljstvo. Kao duhovno stvorenje čovjek može živjeti to prijateljstvo samo ako se slobodno podredi Bogu. To je ono što izražava zabrana čovjeku da ne jede sa stabla spoznaje dobra i zla, "jer u dan kad budeš s njega jeo, umrijet ćeš" (Post 2,17). "Stablo spoznaje dobra i zla" (Post 2,17) znakovito doziva u pamet neprekoračivu granicu koju čovjek kao stvorenje mora slobodno priznati i s pouzdanjem poštivati. Čovjek ovisi o Stvoritelju: podvrgnut je stvorenjskim zakonima i moralnim pravilima koja ravnaju uporabom slobode.

PRVI ČOVJEKOV GRIJEH 

397 Čovjek napastovan od đavla pustio je da mu u srcu zamre povjerenje prema Stvoritelju i, zlorabeći slobodu, nije poslušao zapovijed Božju. U tom je bio prvi čovjekov grijeh. Svaki grijeh nakon toga bit će neposluh prema Bogu i manjak povjerenja u njegovu dobrotu. 

398 U tom je grijehu čovjek sam sebe pretpostavio Bogu, a time je prezreo Boga: izabrao je sebe nasuprot Boga, protiv zahtjeva svoga položaja kao stvorenja, a otud i protiv svoga vlastitog dobra. Stvoren u stanju svetosti, čovjek je bio određen da bude potpuno od Boga "pobožanstvenjen" u slavi. Zaveden od đavla htio je "biti kao Bog", ali "bez Boga i ispred Boga, a ne u skladu s Bogom".

399 Pismo pokazuje dramatične posljedice toga prvog neposluha. Adam i Eva smjesta gube milost izvorne svetosti. Plaše se tog Boga o kojemu su stvorili krivu sliku, to jest kao Boga ljubomorna na svoje povlastice. 

400 Time je razoren sklad koji je, zahvaljujući izvornoj svetosti, u njima vladao; slomljeno je gospodstvo duhovnih moći duše nad tijelom, povezanost muškarca i žene podvrgnuta je napetostima, odnosi će im biti u znaku požude i gospodarenja. Sklad sa stvorenjem narušen je: vidljivo stvorenje postalo je čovjeku strano i neprijateljsko. Zbog čovjeka stvorenje je podvrgnuto "prolaznosti" (Rim 8,20). I na kraju, ostvarit će se posljedica izričito najavljena za slučaj neposluha: čovjek će se "vratiti u prah iz kojeg je uzet". Smrt ulazi u povijest čovječanstva.

401 Nakon tog prvog grijeha, prava "provala" grijeha preplavljuje svijet: Kajinovo bratoubojstvo nad Abelom, opća pokvarenost kao posljedica grijeha; isto tako u Izraelovoj povijesti grijeh se očituje često, posebno kao nevjernost Bogu saveza i kao prestupak Mojsijeva Zakona; i nakon Kristova Otkupljenja, među kršćanima, grijeh se očituje na mnogo načina. Pismo i crkvena predaja neprestano podsjećaju na prisutnost i općenitost grijeha u čovjekovoj povijesti:

To što doznajemo po božanskoj objavi slaže se i sa samim iskustvom. Ako, naime, čovjek pogleda u svoje srce, nalazi da je sklon zlu i uronjen u tolike jade koji ne mogu potjecati od njegova dobrog Stvoritelja. Ne hoteći često priznati Boga kao svoje počelo, čovjek je poremetio i dužno usmjerenje prema svom posljednjem cilju i ujedno sav sklad sa samim sobom, s drugim ljudima i svim stvorenjima.

Prvi grijeh nije bio bludnost kao što vidite. Bludnost je došla poslije.

Grijeh prvih ljudi.

Bog je rekao Adamu da smije jesti sa svakoga stabla u vrtu osim sa „stabla spoznaje dobra i zla.“, (Post 2, 17) jer će u protivnom umrijeti. U toj simbolici biblijskoga jezika vidimo da Bog povlači crtu koju čovjek nije slobodan prekoračiti. Samo Bog zna što je najbolje za nas. Bog nas najbolje poznaje, on je naš stvoritelj. Čovjek se uvijek mora pouzdavati u Boga i njegovu providnost, ne smije nikada sam za sebe suditi što je dobro, a što zlo. U ovome je korijen svakoga grijeha. Samovolja nas vodi u grijeh i smrt. Primjer: kupim novi auto. Odlazim ga po prvi put napuniti gorivom. Na naljepnici spremnika piše: „Samo bezolovni benzin.“ Dakle, osoba koja je dizajnirala i napravila auto, najbolje ga poznaje iznutra i izvana i zna koje je pogonsko gorivo najbolje za taj auto. Ako napravim suprotno, s autom ću imati velikih problema. Isto kao i s autom, jedini način da se naši životi odvijaju kako bi trebali, jest da živimo u skladu sa Stvoriteljevim nacrtom. Božje zapovijedi olakšavaju nam donošenje dobrih odluka. Ne zarobljuju nas, nego služe našoj slobodi. Čovjek nije slobodan činiti zlo jer time sebe ili nekoga drugoga lišava mogućnosti slobodnoga izbora. Istinska čovjekova sloboda je u biranju i činjenju dobra. Istinska sloboda nije činiti što god poželim. (Istina će vas osloboditi. Iv 8,32)

Stavljajući sumju u ženin um, zmija kaže »Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.« (Post 3, 4-5)

Sotona im nastoji prodati što oni već imaju, jer stvoreni su na sliku i priliku Božju (Post 1, 26).

On je zavodnik i lažac, jer zavidi na činjenici da je čovještvo stvoreno na sliku i priliku Božju, kao muško i žensko, da bi imalo udjela u božanskomu životu.

Kada su Adam i Eva okusili plod sa stabla otvorile su im se oči i spoznali su da su goli i prekrili se. (usp. Post 3, 6-7) Prije nego li su pojeli plod bili su goli i nisu imali stida. Sada se njihov doživljaj stida promijenio. Bog je Istina i ne može lagati. Rekao je da će umrijeti. Njima je Duh bio dan kao poziv i snaga da ljube na sliku i priliku Božju. Kad je Duh „umro“, njihova je spolna želja postala iskrivljena i sebična. Nisu više u svojim tijelima vidjeli jasno objavu Božjeg plana i ljubavi. Međusobno su promatrali svoja tijela kao stvar koju će upotrijebiti za postizanje vlastitih sebičnih želja. Iskustvo golotinje je postalo iskustvo straha (Post 3, 10), otuđenja, stida. Njihov stid nije povezan s nagošću koliko s požudom u srcima. Budući da ih je Bog stvorio kao osobe poradi njih samih, oni su još uvijek znali da se na njih nikada ne bi trebalo gledati kao stvari za tuđu uporabu. To je pozitivna funkicija stida, jer on služi kao „ženidbena zaštita tijela“. Zato su se prekrili.

Po Ivanu Pavlu II. tijelo je objava osobe. To znači da je srce razlike između nas kao muškaraca i žena  Bog stvorio radi međusobnoga nadopunjavanja, radi životnoga sjedinjenja. Međutim, zbog grijeha te razlike doživljavamo često kao uzrok velikih napetosti, sukoba i podjela. Uistinu, povijest nam pripovijeda o kaosu koji je grijeh unio u odnos muškarca i žene.

Prvim grijehom počinje povijest spasenja. U punini vremena Krist nas dolazi otkupiti od grijeha. Došao je ponovno uspostaviti Božji izvorni naum u svijetu. To je radosna vijest Evanđelja. KROZ TRAJNO OBRAĆENJE SRCA MOŽEMO DOŽIVJETI OTKUPLJENJE NAŠE SPOLNOSTI.


Božji blagoslov!

don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh