Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Radost života vječnoga

Dragi don Damire,
Znam da živimo u nesavršenome svijetu punome boli i patnje, ali također i da u Bogu nalazimo snagu i utjehu za život, jer ipak naš glavni cilj je doći u Kraljevstvo nebesko, a On je rekao da kad stignemo k Njemu, da će obrisati svaku suzu iz našeg oka. Ali ono što mene muči je kako ćemo u raju moći biti potpuno radosni i kako ćemo biti utješeni, kad saznamo da neke nama drage osobe, nisu s nama u nebu, nego su odvojeni od Boga i od nas čitavu vječnost?
IvanPoštovni Ivane,

Niste jedini koji se to pitate. Nema razloga za zabrinutost. Mislite li da te osobe koje su vama drage i vi njima, Bog ne ljubi savršenije nego Vi? On je život dao i za vas i za njih, dao je i za one koji možda vama nisu drage. Bog savršeno ljubi i s toga želi da se svi ljudi spase. Više nego vi i ja.

U raju nema patnje zbog duša u paklu. Nemojte me krivo shvatiti. Božja radost ne ovisi o nama. Bog je punina ljubavi, on je savršen, i kao takav je neovisan. Ono što će se s nama dogoditi u raju jest da će Bog biti u nama, u punini, bit ćemo preobražavani kroz cijelu vječnost. U tom preobraženju, kad će Bog biti sve u svima, nećemo imati ni trunke tuge, žaljenja, patnje. Zapravo, ne možemo ni shvatit kako će nam biti dobro u raju – toliko da nas ništa ne može učiniti tužnim jer radost kojom će nas ispuniti Bog je apsolutna i potpuna.

Katekizam katoličke ckrve:

1060 Na kraju vremenâ, Kraljevstvo će Božje postići svoju puninu. Tada će pravednici, proslavljeni u tijelu i duši zauvijek kraljevati s Kristom, i sam će tvarni svemir biti preobražen. Bog će tada biti "sve u svima" (1 Kor 15,28), u vječnom životu.

Problema u raju neće biti, nego u ljudima koji su svojim životom odbili preobraženje u Bogu. Njima će biti pakao kada više neće osjećati Božju ljubav, jer su je svojim djelima za života odbacili.

1057 Glavna je paklena kazna u vječnoj odvojenosti od Boga, u kojemu jedinom može čovjek naći život i sreću, za što je stvoren i za čime teži.

Navodim više točaka da dobijete cjeloviti dojam:

1051 Svaki čovjek, u času smrti, na posebnom sudu, prima u svojoj besmrtnoj duši vječnu nagradu (ili kaznu) od Krista, suca živih i mrtvih.

1052 "Vjerujemo da duše svih onih koji umru u Kristovoj milosti (...) sačinjavaju narod Božji poslije smrti, koja će konačno biti uništena u dan uskrsnuća, kad će se duše ponovno sjediniti sa svojim tijelima".

1053 "Vjerujemo da mnoštvo duša, koje su sabrane oko Isusa i Marije u raju, sačinjavaju nebesku Crkvu, gdje, u vječnom blaženstvu, gledaju Boga kakav jest, i gdje su, u različitom stupnju, pridružene svetim anđelima u božanskom vladanju proslavljenog Krista, posredujući za nas i svojim bratskim zauzimanjem pomažući našoj slabosti".

1054 Oni koji umru u Božjoj milosti i prijateljstvu, a nisu posve čisti, iako su sigurni za svoje vječno spasenje, poslije smrti podnose čišćenje, da postignu svetost potrebnu da mogu ući u Božju radost.

1055 Na temelju "općinstva svetih", Crkva pokojne preporučuje Božjem milosrđu i prikazuje za njih molitve, napose svetu euharistijsku žrtvu.

1056 Po primjeru Kristovu, Crkva upozorava vjernike na "tužnu i mučnu stvarnost vječne smrti", koja se zove "pakao".

1057 Glavna je paklena kazna u vječnoj odvojenosti od Boga, u kojemu jedinom može čovjek naći život i sreću, za što je stvoren i za čime teži.

1058 Crkva moli da se nitko ne izgubi: "Gospodine, ne dopusti da se ikada odijelim od tebe". Ako je istina da se nitko ne može sam spasiti, jednako je istina da Bog hoće "da se svi ljudi spase (...)" (1 Tim 2,4) i da je njemu "sve moguće" (Mt 19,26).

1059 "Sveta rimska Crkva čvrsto vjeruje i ispovijeda da će se na Sudnji dan svi ljudi sa svojim tijelima pojaviti pred Kristovim sudištem, da polože račun za svoja djela".

1060 Na kraju vremenâ, Kraljevstvo će Božje postići svoju puninu. Tada će pravednici, proslavljeni u tijelu i duši zauvijek kraljevati s Kristom, i sam će tvarni svemir biti preobražen. Bog će tada biti "sve u svima" (1 Kor 15,28), u vječnom životu.


Božji blagoslov i svako dobro!

don Damir
Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh