Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Otkrivenje - sedam crkava

Koje je značenje sedam crkava u Otkrivenju? Zašto im Ivan piše i koja je njihova veza s Otkrivenjem u cjelini?


Otkrivenje je jedina novozavjetna knjiga koja spada u književni žanr „apokalipse“. Ta književna vrsta ima specifične načine izlaganja, slične proročkoj literaturi, ali s puno naglašenijom simbolikom. Zato knjiga Otkrivenja zahtjeva vrlo pomno i obazrivo proučavanje da bismo shvatili njezinu poruku. Vrlo veliku važnost igra simbolika brojeva: 3 je Božji broj; 4 je broj svijeta i prolaznosti; 7 (3+4) broj je potpunosti; 8 (7+1) broj dovršenosti, vječnog blaženstva; 3½ (polovica od 7) znači ograničenost. Ako to imamo na umu onda bolje možemo razumjeti redak 12, 14 koji spominje „jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena“ (3 i pol vremena) ili redak 11, 2 koji spominje 42 mjeseca (3 i pol godine). S pomoću ovih posebnih izraza pisac želi simbolički izraziti da će zlo i protubožanska vlast trajati 3 i pol odrednice vremena, tj. ograničeno vrijeme. Nadalje, broj 1000 označuje neizmjernost. Broj 12 je broj Izraela, izabranog naroda, i zato broj Crkve. Vrhunac savršenstva postignut je u broju 144.000 (12 x 12 x 1000), kojim se simbolički predstavljaju spašenici.

Broj sedam se vrlo često spominje u knjizi Otkrivenja. U vrijeme u koje je djelo pisano bilo je više od sedam Crkava u regiji male Azije. Ali s obzirom da broj sedam označava puninu, veliki broj bibličara smatra da su pisma upućena univerzalnoj Crkvi.

Sedam pisama je vrlo važno za razumijevanje cijele knjige. Pisma uvijek slijede istu strukturu: 1) naslov i opis onoga koji govori, 2) opis stanja Crkve, 3) prijekori i poticaji, 4) poruka onome koji posluša opomenu i obrati se. Iz teksta pisama možemo zaključiti da autor vrlo dobro poznaje situaciju u gradovima kojima piše. Iako imaju dosta specifičnosti, tri su vrste problema s kojima se suočavaju: krivi nauk (Efez, Pergam, Tijatira), progon (Smirna, Filadelfija), samodopadnost (Sard, Laodiceja). Analizirajući situacije u svakom od gradova, možemo puno toga primijeniti i na naše današnje vrijeme. Glavna tema koja se proteže kroz sedam pisama i odgovara temi u ostatku Otkrivenja je potreba ustrajanja u vjeri i izbjegavanja svega onoga što pisac označava kao zlo. Optimistična obećanja koja pisaca daje pobjedniku (dakle, onome tko posluša) ohrabruju na tom putu i daju uvid u buduću slavu koja će nastupiti nakon prolaznih nevolja.

Ukoliko Vas knjiga Otkrivenja podrobnije zanima, podrobnija objašnjenja možete pronaći u specijaliziranim komentarima, kao što su:

  • Celestin Tomić (1997) “Otkrivenje: komentar”, Zagreb, Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca.
  • Nikola Hohnjec (2008) “Središnje teme knjige Otkrivenja: novost u komunikaciji Boga i Krista”, Zagreb, Glas Koncila.
  • Bonaventura Duda (1966) “Iz Apokalipse”, Zagreb, Nadbiskupsko bogoslovsko sjemenište.
  • Robert H. Mounce (1985) ”Ivanovo otkrivenje: uvod i komentar” (preveo Tomislav Jonke), Novi sad, Dobra Vest.

BTB,

Don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh